Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011

ON LINE ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΚΑ


Πολλοί από εμάς ίσως δεν γνωρίζουν ότι μπορούν να εκδώσουν από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ΙΚΑ. Για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή πρέπει να γίνουν από τους ενδιαφερόμενους τα παρακάτω απλά βήματα έτσι ώστε να έχουν αν πάσα στιγμή πρόσβαση στον ατομικό λογαριασμό ΙΚΑ είτε για να ελέγξουν την ορθότητα του αριθμού ημερών ασφάλισης και των αποδοχών επί των οποίων έγιναν οι κρατήσεις , είτε για να εκδώσουν απόσπασμα αυτού για να το χρησιμοποιήσουν όπου τους χρειασθεί.

Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε από την πύλη ermis, αφού πρώτα μεταβείτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για να πιστοποιήσετε την ορθότητα των παρακάτω στοιχείων:

Α) Πιστοποίηση με Νέα Άδεια Οδήγησης ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
ή
Β) Πιστοποίηση με Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού ή Βιβλιάριο ΙΚΑ

Έτσι πηγαίνοντας μία φορά στο ΚΕΠ ξεχνάμε για πάντα τις ουρές και την ταλαιπωρία στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ αλλά το σημαντικότερο είναι ότι  μπορούμε άμεσα με τους κωδικούς μας να έχουμε πρόσβαση σε αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου