Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Ελληνική Αστυνομία προκήρυξε διαγωνισμό για την πλήρωση εκατό (100) θέσεων Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, προερχόμενων από ιδιώτες (ανεξαρτήτως φύλου) και Αστυνομικό Προσωπικό, Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες (ανεξαρτήτως φύλου) που επιθυμούν να μεταταγούν ή ενταχθούν στην κατηγορία Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων.


Οι ιδιώτες υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την 9-12-2011.

Διαβάστε περισσότερα στο Προσλαμβάνομαι   
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου