Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2011

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ 2011

Με χθεσινή εγκύκλιο του το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τον προγραμματισμό των  προσλήψεων στο δημόσιο το έτος 2011 επιβεβαιώνει τον κανόνα της μίας πρόσληψης ανά πέντε αναχωρήσεις, στον οποίο θα συνυπολογίζονται οι μετατάξεις από φορείς ιδιωτικού δικαίου.

Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου. 
Επίσης υπογραμμίζει πως τα αιτήματα για προσλήψεις θα πρέπει «να περιοριστούν στα απολύτως απαραίτητα ».

Δείτε την εγκύκλιο εδώ 

Κάνε κλικ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου