Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΑΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΣΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Ο Άρειος Πάγος με την υπ΄ αριθμ. 7/2011 απόφασή του, ακύρωσε ως καταχρηστικό όρο ο οποίος περιλαμβάνεται στα στεγαστικά δάνεια που χορηγούν τμηματικά οι Τράπεζες ανάλογα με την πρόοδο των οικοδομικών εργασιών και αφού μηχανικός ελέγξει την πρόοδο των εργασιών και δώσει τη σχετική θετική πιστοποίηση στην Τράπεζα για τις πραγματοποιηθείσες εργασίες.
Με άλλα λόγια, ο όρος αυτός αφορά τις περιπτώσεις που έχει εγκριθεί μεν το στεγαστικό δάνειο, ο δανειολήπτης έχει λάβει (εκταμιεύσει) μέρος αυτού, αλλά λόγω μη προόδου των οικοδομικών εργασιών δεν εκταμιεύεται άλλο τμήμα του δανείου, το οποίο παραμένει στην Τράπεζα και δεν δίνεται στο δανειστή, αλλά παρόλα αυτά τοκίζεται για δεύτερη φορά.

Όπως υπογραμμίζεται στην αρεοπαγίτικη απόφαση, με τον όρο αυτό οι δανειολήπτες υποχρεούνται να καταβάλουν τόκο για υπηρεσία που δεν τους έχει παρασχεθεί, δηλαδή να καταβάλουν τόκους για ποσό των δανείων που δεν έχουν πάρει. 

Ο όρος αυτός, όπως αναφέρεται στην δικαστική απόφαση, ορίζει πλασματική εκταμίευση του δανείου, απλά και μόνο για να ενεργοποιηθούν οι υποχρεώσεις του δανειολήπτη, δηλαδή η καταβολή τόκων, χωρίς μάλιστα να μεριμνά για τον περιορισμό της επιβάρυνσης του δανειολήπτη με το συνυπολογισμό του οφέλους, που θα έχει η Τράπεζα από τη κατοχή του ποσού (τμήματος) του δανείου.


Πηγή : www.ana-mpa.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου