Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2011

65 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εκδόθηκε η 1Ε/2010 προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/31.12.2010, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά την πλήρωση εξήντα πέντε (65) θέσεων εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Μάρνη 8, Αθήνα), από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα), καθώς και από τις Περιφερειακές Ενότητες και τις Περιφέρειες της χώρας.


Τα έντυπα των αιτήσεων συμμετοχής διατίθενται από τις Περιφερειακές Ενότητες και Περιφέρειας της χώρας, καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει με την πάροδο της 18ης Φεβρουαρίου 2011.

Η αίτηση υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο μεγέθους Α4 ή στον ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, ο οποίος διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΑΣΕΠ Αίτηση για την Προκήρυξη: 1Ε/2010 Κατηγορία: Εξειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό Τ.Θ. 14308 Τ.Κ. 115 10 ΑΘΗΝΑ
Πηγή:Βρίσκω Εργασία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου