Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2011

ΣΤΟ 4,9 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

 Στο 4,9% διαμορφώθηκε το επιτόκιο στη σημερινή δημοπρασία των εξάμηνων εντόκων γραμματίων, στην οποία το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε κεφάλαια 1,95 δισ. ευρώ. Το επιτόκιο στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία ήταν 4,82%. 
    Παράλληλα με τη δημοπρασία, το Υπουργείο Οικονομικών θα δώσει τη δυνατότητα σε ιδιώτες αποταμιευτές να προμηθευτούν τα έντοκα γραμμάτια με αφορολόγητη απόδοση, υπό την προϋπόθεση ότι θα τα διακρατήσουν μέχρι τη λήξη τους και θα αποκτηθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.

    Περίοδος εγγραφών: Από Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2011 έως και Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2011.

    Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2011, για απεριόριστα ποσά αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι Τράπεζες και οι Χρηματιστηριακές Εταιρίες.

Πηγή : www.ana-mpa.gr

   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου