Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑ ΕΛΤΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 374 ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ & ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΩΝ


Τη νέα προκήρυξη Αυγούστου 2012 ΣΟΧ 35/2012 για Αθήνα-Πειραιά  δείτε την  εδώ

Τη νέα προκήρυξη Σεπτεμβρίου  2012 ΣΟΧ 34/2012 για Αθήνα-Πειραιά  δείτε την  εδώ

Νέα προκήρυξη Σεπτεμβρίου 2012 ΣΟΧ 53/2012 για Αττική  δείτε την  εδώ


Με σημερινή ανακοίνωση τα ΕΛΤΑ ανακοίνωσαν την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (374) ατόμων (333 Δ.Ε. Διανομέων και 41 Δ.Ε. Οδηγών, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. Αθήνας και Πειραιά, που εδρεύουν στο Νομό Αττικής .
Δείτε τα αποτελέσματα εδώ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη Διεύθυνση: 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσλήψεων, Απελλού 1, Τ.Κ. 101 88 – ΑΘΗΝΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/ 2011), υπόψιν κ. Αικατερίνης Βουζίκα (τηλ. επικοινωνίας: 210-3353228 και 487).

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου