Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2011

ΕΚΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ Α΄ ΣΤΑΔΙΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ) ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι αλφαβητικοί πίνακες των συμμετεχόντων που συγκέντρωσαν στο αντικείμενο Α.1. Ελληνική στενογραφία τη βαθμολογική βάση των 60 μονάδων κατά το Α΄ στάδιο του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση συνολικά δεκαοκτώ (18) θέσεων τακτικού προσωπικού της Βουλής των Ελλήνων (προκήρυξη 1Γ/2010 – ΦΕΚ 3/22.9.2010/τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ).Οι υποψήφιοι αυτοί καλούνται να συμμετάσχουν στο Β΄ στάδιο του διαγωνισμού, στο οποίο θα εξεταστούν τα εξής αντικείμενα:
  • Β.1. Πληκτρολόγηση και επεξεργασία κειμένου σε Η/Υ (η εξέταση θα διεξαχθεί σε λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7 Professional GR και επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word 2007 Professional GR με τη χρήση ελληνολατινικού πληκτρολογίου με χαραγμένους τους ελληνικούς χαρακτήρες, ποντικιού και δικτυακού εκτυπωτή).
  • Β.2. Περιληπτική απόδοση κειμένου και
  • Β.3. Στοιχεία δημοκρατικών θεσμών και λειτουργίας του Κοινοβουλίου.
Η εξέταση θα διεξαχθεί το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2011 στις εγκαταστάσεις του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 115 10) και ώρα 10.00 π.μ. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν από το ΑΣΕΠ με νεότερο Δελτίο Τύπου. Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος των τυπικών προσόντων διορισμού (τίτλος σπουδών, γνώση ξένης γλώσσας και χειρισμός Η/Υ) θα διενεργηθεί μετά την ολοκλήρωση και του Β΄ σταδίου του διαγωνισμού.
Οι συμμετέχοντες στο Α΄ στάδιο οι οποίοι δεν συγκέντρωσαν στο αντικείμενο Α.1. Ελληνική στενογραφία την απαιτούμενη βαθμολογία βάσης μπορούν να αναζητήσουν τη βαθμολογία τους στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα στα «Αποτελέσματα Διαγωνισμών» μέσω της επιλογής «Αναζήτηση σε: Βαθμολογίες γραπτών». Για την αναζήτηση θα χρειαστεί να πληκτρολογήσουν: αριθμό δελτίου ταυτότητας, επώνυμο, όνομα και (στο πεδίο «Κωδ. Συμμετοχής») το δεκαψήφιο Κωδικό Υποψηφίου που τους είχε δοθεί την ημέρα της εξέτασης. 

Για να δεις την βαθμολογία σου κάνε κλικ εδώ .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου