Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - 22 ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8ΜΗΝΩΝ) ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Από την ΔΕΗ ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικού αριθμού είκοσι δύο (22) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων στη Διοικητική Περιφέρεια Πελοποννήσου - Ηπείρου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει από 08.12.2011 και θα διαρκέσει μέχρι 19.12.2011.

Διαβάστε περισσότερα στο Προσλαμβάνομαι  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου