Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2011

ΟΓΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011Ο ΟΓΑ, προκειμένου να διευκολύνει τους ασφαλισμένους του που δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές τους, θα δεχτεί πληρωμές μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011, χωρίς καμιά επιβάρυνση ή αναπροσαρμογή των εισφορών. 


Η παράταση της προθεσμίας πληρωμής ισχύει και για την ένταξη στη ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών του Ν.3943/2011, χωρίς την υποβολή αίτησης. Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ (αρ.1439/29-11-2011), οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους μέσω ΕΛΤΑ, με τις ειδικές ειδοποιήσεις που τους έχουν σταλεί, μέχρι και την Παρασκευή 16-12-2011.


Μετά την ημερομηνία αυτή θα μπορούν να τις πληρώνουν μόνο μέσω της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΤΕ bank), με την προσκόμιση ειδικού εντύπου για την ΑΤΕ (ΚΜΠ 639). 

Οι πληρωμές των εργοδοτών-επιχειρήσεων θα γίνονται κανονικά μέσω ΑΤΕ με την προσκόμιση εντύπου για την ΑΤΕ ΚΜΠ 640. 

Για την καταβολή των εισφορών μέσω της ΑΤΕ bank, θα πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση με τις υπηρεσίες του ΟΓΑ ή τους αρμόδιους Ανταποκριτές ΟΓΑ για την παραλαβή του ειδικού εντύπου του ΟΓΑ που πρέπει να προσκομίσουν στην ΑΤΕ bank. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου