Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ


Νέα προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα πενήντα (50) ιδιωτών και μονίμου πυροσβεστικού προσωπικού πτυχιούχων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ως Δοκίμων Ανθυποπυραγών, οι οποίοι θα καλύψουν ισάριθμες κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων.Αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 30-12-2011 στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.


Διαβάστε περισσότερα στο Προσλαμβάνομαι  

Κάνε κλικ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου