Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2011

ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΟΥΝ ΛΑΘΗ ΣΤΙΣ ΑΠΔ


Τελευταία ημέρα διόρθωσης της ΑΠΔ σήμερα για τους εργοδότες οι οποίοι έχουν υποβάλλει λάθος στοιχεία στο ΙΚΑ. Τώρα γιατί το ΙΚΑ έχει καταληκτική ημερομηνία την 4-12-2011 η οποία πέφτει Κυριακή αυτό καλά θα κάνετε να το ρωτήσετε στο ΙΚΑ.

Η απόφαση του ΙΚΑ με θέμα : "Αποκατάσταση λαθών ΑΠΔ περιόδων 01/2002 - 09/2011 από χρήστες του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής ΑΠΔ και Επανυποβολές ΑΠΔ περιόδων 01/2002 - 09/2011, που υποβλήθηκαν μέσω διαδικτύου " προέβλεπε ότι   παρέχεται στους εργοδότες χρήστες της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ η δυνατότητα της ηλεκτρονικής πληροφόρησης για τα λάθη τους και η αποκατάστασή αυτών επίσης μέσω διαδικτύου, ανεξαρτήτως πλήθους λαθών και νομικής μορφής έως και σήμερα 04/12/2011.


Έτσι μέχρι και σήμερα  θα έχουν τη δυνατότητα να επανυποβάλουν (με τύπο δήλωσης 03-επανυποβολή) οι εργοδότες που σε κάποια ΑΠΔ τους, που υποβλήθηκε μέσω διαδικτύου, εντοπίστηκαν λάθη στη δομή του αρχείου ή των δεδομένων ή παραλείψεις και προβλήματα με συνέπεια οι υποβληθείσες ΑΠΔ να μην είναι αναγνώσιμες και το περιεχόμενό τους μη επεξεργάσιμο. 

Η ενημέρωση των εργοδοτών γίνεται κατά την είσοδό τους στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ και αφού δηλωθούν τα username και Pin. Συγκεκριμένα, στην οθόνη«Διαχείριση Ηλεκτρονικών Δηλώσεων» και εφόσον επιλεγεί η «υποβολή Νέας/ Εκκρεμούς Δηλώσης» ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων, εμφανίζονται ως εκκρεμείς οι ΑΠΔ στις οποίες περιέχονται τα προς αποκατάσταση λάθη και οι τυχόν ΑΠΔ που πρέπει να επανυποβληθούν. 

Δείτε ολόκληρη την απόφαση του ΙΚΑ εδώ 
Κάνε κλικ  


1 σχόλιο: