Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ


Μην ξεχνιόμαστε ...
Τελευταία μέρα καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων σήμερα και καλού κακού ας θυμηθούμε τι ισχύει για να μην ξεχνιόμαστε.

Η Υπουργική Απόφαση 19040/1981 όπως ισχύει σήμερα καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την καταβολή του του Δώρου Χριστουγέννων. Ειδικότερα:
  • Το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου.
  • Το επίδομα καταβάλλεται ολόκληρο, δηλαδή ένας πλήρης μισθός, εφόσον η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρη τη χρονική περίοδο από 1 η Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Εάν η σχέση εργασίας διήρκεσε λιγότερο, καταβάλλονται 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε 19 ημέρες εργασίας.
  • Το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται επί των πράγματι καταβαλλομένων αποδοχών κατά την 10 η Δεκεμβρίου, προσαυξάνεται δε με τη νόμιμη κατά Κυριακές και αργίες εργασία, ως και τη νόμιμη υπερωριακή και νυχτερινή εργασία, εφόσον παρέχονται κατά τρόπο τακτικό και μόνιμο.
  • Δώρο δικαιούνται αναλόγως του αριθμού των ημερών εργασίας τους όσοι εργάστηκαν τη χρονική περίοδο από 1ης Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.
  • Στον εργάσιμο χρόνο συνυπολογίζεται ο χρόνος αποχής από την εργασία των γυναικών προ και μετά τον τοκετό, ενώ οι εργαζόμενοι που ήταν ασθενείς δικαιούνται του Δώρου ανάλογα με τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης, αφού όμως αφαιρεθούν οι ημέρες ασθενείας, για τις οποίες έλαβαν επίδομα ασθενείας.
  • Η μη καταβολή του Δώρου συνιστά ποινικό αδίκημα, το οποίο διώκεται κατά τη διαδικασία του αυτοφώρου, ύστερα από σχετική μήνυση.

Πηγή: www.esiea.gr 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου