Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011

Η ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Δημοσιεύθηκε σήμερα η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών  με θέμα "Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 2 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α΄ 262) «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011», σχετικά με τη συμπλήρωση του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, περί του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών και διευκρινίσεις στην περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011". 

Σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο, σε όσα ακίνητα η χρήση τους δεν είναι οικιακή και το εμβαδόν τους είναι  μεγαλύτερο των  1.000 τετραγωνικών   μέτρων,   μειώνεται ο συντελεστής προσδιορισμού του τέλους κατά 30%  για το άνω των 1.000 τετραγωνικών μέτρων τμήμα και κατά 60% για το άνω των 2.000 τετραγωνικών μέτρων τμήμα του ακινήτου. Η διαδικασία εφαρμογής του μειωμένου τέλους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά  και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή  της   διάταξης   αυτής   θα   προσδιοριστούν   με   Υπουργική   Απόφαση  που  θα  ακολουθήσει άμεσα.

Επιπλέον στην ίδια εγκύκλιο δίνονται αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο διόρθωσης  των στοιχείων  του εμβαδού της δομημένης επιφάνειας, της τιμής ζώνης και της παλαιότητας του  ακινήτου  βάσει  των  οποίων  υπολογίστηκε  το  ποσό  Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.  έτους  2011. 

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου Πολ. 1251/20-12-11 εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου