Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - 54 ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8ΜΗΝΩΝ) ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Από την ΔΕΗ ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικού αριθμού πενήντα τεσσάρων (54) ατόμων (Δ.Ε. Διοικητικών) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων στη Διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει από 08.12.2011 και θα διαρκέσει μέχρι 19.12.2011.
Διαβάστε περισσότερα στο Προσλαμβάνομαι  Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου