Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ " ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ "


Δεδομένου ότι όσοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα " Εξοικονόμηση κατ' Οίκον " θα πρέπει να διατηρήσουν τα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών στο φάκελο έργου, για την περίπτωση ενδεχόμενου εθνικού ή κοινοτικού ελέγχου, έγινε γνωστό από το Υπουργείο Οικονομικών ότι οι φορολογούμενοι προκειμένου να επωφεληθούν της έκπτωσης φόρου από τις δαπάνες που πραγματοποίησαν θα πρέπει να λαμβάνουν βεβαίωση δαπανών από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες, στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

α) Τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη,

β) Το συνολικό ποσό της δαπάνης για το οποίο υποβλήθηκαν δικαιολογητικά,

γ) Τα στοιχεία του εκδότη, ο αριθμός και η ημερομηνία της απόδειξης παροχής υπηρεσιών, της απόδειξης λιανικής πώλησης (ή του τιμολογίου) στην οποία αναγράφεται το ποσό της δαπάνης για την επέμβαση ενεργειακής αναβάθμισης,

δ) Το ποσό της δαπάνης που καλύφθηκε από επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον»,

ε) Το συνολικό υπόλοιπο ποσό της δαπάνης με το οποίο επιβαρύνεται ο ίδιος ο φορολογούμενος/ωφελούμενος του προγράμματος,

στ) Ότι τα ανωτέρω ποσά αφορούν δαπάνες που αναφέρονται περιοριστικά στις διατάξεις της περ. ιδ' της παρ. 4 του άρθρου 9 του ΚΦΕ.

Η ανωτέρω βεβαίωση δαπανών θα συνυποβάλλεται, αντί των πρωτότυπων παραστατικών δαπανών, από τον εκάστοτε φορολογούμενο/ωφελούμενο στην αρμόδια για τη φορολόγησή του Δ.Ο.Υ, προκειμένου να τύχει της φορολογικής έκπτωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. ιδ' της παρ. 4 του άρθρου 9 του ΚΦΕ, για το τμήμα των δαπανών για το οποίο δεν έχει επιχορηγηθεί από το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον», κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Δείτε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου ΠΟΛ.1257/27-12-2011 εδώ .Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου